top of page

 

40103706845

AS SEB Banka

LV83 UNLA 0050 0237 7580 3

UNLALV2X

Kuģu iela 11 - 4, Rīga, LV-1048

+371 29352818

info@namuattistiba.lv

Namu Attīstība, SIA

Vienotais reģistrācijas numurs

Banka

Konta numurs

S.W.I.F.T.

Juridiskā adrese

Telefons

Elektroniskais pasts

Rekvizīti norēķiniem

bottom of page