Ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās konsultācijas un līgumu sagatavošana, konsultācijas nekustamā īpašuma nomas un īres jautājumos un atbilstošu līgumu sagatavošana, kopīpašuma strīdi, nekustamā īpašuma sadale.

Konsultācijas nekustamo īpašumu jautājumos